Förtydligande: Hantering av nordiska bötesfordringar i en svensk skuldsanering

Svar på uppkommen fråga: Skatteverket ska inte bevaka utländska böter i en skuldsanering. Den utländska staten får själv bevaka sin bötesfordran.
Source: Rättslig vägledning