Förtydligande: Hantering av mervärdesskatt i samband med företagsrekonstruktion

Svar på uppkommen fråga: Det är endast om mervärdesskattedeklarationen visar att gäldenären har en skatt att betala som det blir aktuellt att dela upp beloppet genom proportionering eller med stöd av faktiskt underlag.
Source: Rättslig vägledning