Förtydligande: Handlingar som ska lämnas tillbaka kan också vara allmänna handlingar

Med anledning av en HFD-dom ska frågan om en handling är allmän avgöras endast utifrån tryckfrihetsförordningen.
Source: Rättslig vägledning