Förtydligande: Handläggningsanstånd vid återkrav av omställningsstöd

Handläggningsanstånd är i vissa fall möjligt vid återkrav av omställningsstöd.
Source: Rättslig vägledning