Förtydligande: Handel med utsläppsrätter, elcertifikat och liknande rättigheter är skattepliktig omsättning

Exempel på ”liknande rättigheter” är ursprungsgarantier för el.
Source: Rättslig vägledning