Förtydligande: Golftävling med middag på kvällen är två tillhandahållanden

Svar på uppkommen fråga: En golftävling med middag på kvällen består av två delar som det inte konstlat att skilja på. Båda delarna har ett självständigt värde för den genomsnittliga kunden och ingen del kan anses underordnad den andra. Det är därför två separata tillhandahållanden mervärdesskattemässigt.
Source: Rättslig vägledning