Förtydligande: Gåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga

Svar på uppkommen fråga om gåvor till anställda med anledning av corona.
Source: Rättslig vägledning