Förtydligande: Frivillig skattskyldighet under uppförandeskede kan tidigast inträda när alla förutsättningar för skattskyldighet är uppfyllda

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning