Förtydligande: Frivillig skattskyldighet kan kvarstå vid tillfällig hyresfrihet

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning