Förtydligande: Friskvårdsaktiviteter som betalas i november och december kan hänföras till nästa års bidrag

Svar på uppkommen fråga: Kvitton på aktiviteter som den anställda betalat i slutet på året kan undantas från principen att friskvårdsbidraget ska betalas samma beskattningsår.
Source: Rättslig vägledning