Förtydligande: Frånkoppling som ett elnätsföretag gör på uppdrag av ett elhandelsföretag är en skattepliktig omsättning av en tjänst

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning