Förtydligande: Förutsättningarna för dubbel bosättning ändras efter två-årsgränsen

Svar på uppkommen fråga: Avdrag för dubbel bosättning kan åter medges när förutsättningarna finns, trots att de inte fanns vid två-årsgränsens slut.
Source: Rättslig vägledning