Förtydligande: Förutsättningar för betalningsansvar avseende överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt

Det är Skatteverket som måste göra mycket sannolikt att företrädaren har lämnat oriktig uppgift för att det ska finnas förutsättningar för företrädaransvar.
Source: Rättslig vägledning