Förtydligande: Förutsättningar för befrielse vid tillgänglig delägaruppgift i handelsbolag

Svar på uppkommen fråga: En delägaruppgift ska ha funnits tillgänglig innan Skatteverket startar sin utredning av den oriktiga uppgiften.
Source: Rättslig vägledning