Förtydligande: Formkrav – om undertecknandet av arbetsgivardeklaration

En arbetsgivardeklaration innehåller både generella uppgifter och uppgifter om enskilda betalningsmottagare. Dessa uppgifter måste lämnas tillsammans för att uppgifterna i deklarationen ska anses vara underteckade.
Source: Rättslig vägledning