Förtydligande: Förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad

Avsnittet har skrivits om med anledning av att det kommit ett nytt ställningstagande om förmedling. Det nya ställningstagandet ersätter flera tidigare ställningstaganden och innebär ingen ändring i sak när det gäller förmedling vid uthyrning av tillfällig bostad. Förändringarna är främst strukturella.
Source: Rättslig vägledning