Förtydligande: Förmånsvärdet ska proportioneras till hur stor del som arbetsgivaren bidragit med till konstinköp

Svar på uppkommen frågan: Om arbetsgivaren lämnar bidrag till anställdas konstförening för inköp av konstverk som lottas ut bland anställda ska förmånsvärdet för konstverken värderas till hur stor andel som arbetsgivaren har bidragit med till konstinköp.
Source: Rättslig vägledning