Förtydligande: Förmånsvärdering av sjukvårdsförsäkring

Svar på uppkommen fråga: Om en sjukvårdsförsäkring täcker både insatser som är undantagna från och skattepliktig hälso- och sjukvård, ska förmånsvärderingen göras utifrån en proportionering av försäkringens beståndsdelar.
Source: Rättslig vägledning