Förtydligande: Förmåner med anledning av dispositionsrätt till fritidsbostad och båt ska värderas till skäligt belopp

Svar på uppkommen fråga. Svar på uppkommen fråga: Sidan Beskattning av dispositionsrätt till fritidshus eller båt har förtydligats eftersom det kommit frågor om hur man värderar förmåner på grund av dispositionsrätt.
Source: Rättslig vägledning