Förtydligande: Förmån av fri logi för medföljande make eller maka beräknas till 25 procent.

Source: Rättslig vägledning