Förtydligande: Fordonsskatt som omfattas av skuldsanering utan betalningsplan medför inte användningsförbud

Om fordonsskatten omfattas av ett beslut om skuldsanering utan betalningsplan ska inte skatten betalas, eftersom det innebär att gäldenären helt befrias från betalning av skatten.
Source: Rättslig vägledning