Förtydligande: Fördelningstid vid beräkning av ackumulerad inkomst på återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder vid avveckling av näringsverksamhet

För återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder är det inte antalet år som verksamheten bedrivits som är avgörande för fördelningstiden utan det är i stället det antal år som avsättningarna är hänförliga till som är avgörande.
Source: Rättslig vägledning