Förtydligande: Fördelning av rättegångskostnader vid tvistemål i samband med utmätning

Huvudregeln är att flera medparter är solidariskt betalningsansvariga när de ska ersätta rättegångskostnader. Men en part kan yrka att kostnaderna ska fördelas på något annat sätt.
Source: Rättslig vägledning