Förtydligande: Fördelning av gemensam elförbrukning för samtidig framställning av både el och värme som nyttiggörs

Source: Rättslig vägledning