Förtydligande: Förbudet mot granskning via telenätet vid revision gäller inte i de fall uppkoppling sker via den reviderades dator mot webbaserad bokföring

I dessa fall har Skatteverket inte kopplat upp myndighetens dator mot den reviderades dator. Situationen får närmast betraktas som att den reviderade har ställt ett tekniskt hjälpmedel till Skatteverkets förfogande.
Source: Rättslig vägledning