Förtydligande: För värderingsenhet mark med lokalbyggnad på ofri grund tas fastighetsskatt ut med 1,0 procent

Svar på uppkommen fråga: Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning