Förtydligande: För tillträde till evenemang som äger rum i flera länder ska beskattningsunderlaget delas upp.

Evenemanget anses omsatt i de olika länder det äger rum i förhållande till dess varaktighet i respektive land.
Source: Rättslig vägledning