Förtydligande: För personalliggare i byggbranschen medges alltid befrielse när endast en person är verksam

För andra branscher kräver Skatteverket fortfarande att personalliggaren är korrekt förd tiden före kontrollbesöket.
Source: Rättslig vägledning