Förtydligande: För att godkännas för F-skatt måste näringsverksamheten bedrivas fysiskt i Sverige

Svar på uppkommen fråga: Den som inte vistas fysiskt i Sverige kan inte godkännas för F-skatt, även om verksamheten riktas mot personer som befinner sig i Sverige.
Source: Rättslig vägledning