Förtydligande: Finns det en dispositionsrätt till en tillgång i näringsverksamheten presumeras att en användning av tillgången skett och en uttagsbeskattning av tjänst kan aktualiseras.

Dispositionsrätt till dyrare egendom m.m.
Source: Rättslig vägledning