Förtydligande: Finansiellt konto hos en vinstandelsstiftelse

Skatteverkets uppfattning är att en andelsberättigads andel i en vinstandelsstiftelses eget kapital är ett finansiellt konto.
Source: Rättslig vägledning