Förtydligande: Felsökning ger inte rätt till rotavdrag

Felsökning är inte ett skattereduktionsgrundande rotarbete, även om det sker i samband med ett rotarbete.
Source: Rättslig vägledning