Förtydligande: Fasta driftställen till finansiella institut

Förtydligandet rör FATCA och när fasta driftställen till finansiella institut ska och inte ska anses utgöra svenska finansiella institut enligt 2 kap. 19 § tredje stycket IDKL.
Source: Rättslig vägledning