Förtydligande: Exitskatt på andra tillgångar än aktier

Svar på uppkommen fråga: Bedömningen i ställningstagande om exitbeskattning (dnr 131 230346-07/111) gäller även exitskatt på andra tillgångar, t.ex. kryptotillgångar.
Source: Rättslig vägledning