Förtydligande: Exemplet med garagebyggnad har förtydligats

Exemplet har förtydligats för att stämma överens med det exempel som finns på Skatteverkets hemsida.
Source: Rättslig vägledning