Förtydligande: exempel på tillämpning av valutakurs vid beskattningsinträde

Två nya exempel har lagts till för hur man värderar inventarier och fastigheter när utländsk valuta ska räknas om till svenska kronor.
Source: Rättslig vägledning