Förtydligande: Exempel på betalning till mottagare i ett land som tar ut bolagsskatt först vid utdelning omfattas inte av kännetecknet i 19 § 2 a RAL

Source: Rättslig vägledning