Förtydligande: Exempel om skattepliktig uthyrning av nattpatruller inom hemtjänsten

Svar på uppkommen fråga: Sidan Social omsorg har uppdaterats med ett nytt exempel på skattepliktig uthyrning av personal.
Source: Rättslig vägledning