Förtydligande: Exempel om periodisering av kostnader vid kontantmetoden

Sidan om fasta kostnaders som belöper på perioden när man beräknar omställningsstödet har uppdaterats med ett förtydligande exempel.
Source: Rättslig vägledning