Förtydligande: Exempel om periodisering av intäkter i ett företag med kontantmetoden

Sidan om vad som menas med nettoomsättning när man ansöker om omställningsstöd har uppdaterats med ett förtydligande exempel.
Source: Rättslig vägledning