Förtydligande: Exempel om läkarbolag som bedriver verksamhet i ett läkarhus

Avsnittet om vilka aktörer som kan tillhandahålla sjukvård som är undantagen från skatteplikt har kompletterats med ett exempel om personaluthyrning där läkarbolag som får ersättning från det allmänna bedriver verksamhet i ett läkarhus.
Source: Rättslig vägledning