Förtydligande: Exempel med kedjetransaktioner vid distanshandel med varor importerade från ett land utanför EU

Sidan Beskattning vid import har kompletterats med nya exempel.
Source: Rättslig vägledning