Förtydligande: Exempel med chaufför som dagligen arbetar i Sverige och Finland (vid tillämpning av artikel 15 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet)

Svar på uppkommen fråga.
Source: Rättslig vägledning