Förtydligande: Exempel: bedömning av kategorin små företag

Source: Rättslig vägledning