Förtydligande: Exempel avseende nära anknytning till sjukvård

Source: Rättslig vägledning