Förtydligande: EU-domstolens avgörande C-165/17, Morgan Stanley

EU-domstolen har tolkat artikel 169 a i direktiv 2006/112/EG, som motsvaras av 10 kap. 11 § tredje stycket ML.
Source: Rättslig vägledning