Förtydligande: Ettårsregeln kan vara tillämplig på efterföljande anställningar i samma land

Svar på uppkommen fråga: Ettårsregeln kan vara tillämplig på efterföljande anställningar som var och en är kortare än ett år. Vid tillämpning av ettårsregeln är en förutsättning att respektive anställning föranleder vistelse utomlands i samma land.
Source: Rättslig vägledning