Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen

Svar på uppkommen fråga: Om utrymmet uppfyller kraven i övrigt kan det godkännas som skatteupplag för tobaksvaror.
Source: Rättslig vägledning