Förtydligande: Ett s.k. showroom kan vara ett detaljförsäljningsställe.

Svar på uppkommen fråga
Source: Rättslig vägledning