Förtydligande: Ett paketerbjudande som innehåller både mobiltelefon och mobilabonnemang utgör två separata tillhandahållanden

Source: Rättslig vägledning